Soumitra Das

The Indian College of Arts & Draftsmanship, Kolkata

The world around me I. 2019. Gouache on paper. 30” x 38”
The world around me II. 2019. Gouache on paper. 30” x 40”
Social gathering. 2020. Gouache on paper. 42” x 60”
Relentless. 2020. Gouache on paper. 48” x 60”