Ganesh Srinivasan

Kiran Kumar

Namdev Pattekar

Karagowni Nageshababu Reddy

Santosh N Pattar

Satyam Malhar

Sneha Joshi

Vijay Mohan K.M.

Vinayak S Katenahalli

Borra Niranjan, Chekuri Deepthi Sri, Chinna Rao, Iruku Vidya Narasimha Yogesh, Jnaneswari Guri, Kakanisri Prabhasa, M.B.Lakshmi Samyuktha, Maddala Vignesh, Mudidapu Divakar, Naveen Tungana, Nitisha Gudivaka, Pilla Alivelu Sesivadana, Ravi Teja, Sangeeta Kodimyala, Sravani Gudisitti, Vijaysri Yerneni

Borra Niranjan, Chekuri Deepthi Sri, Chinna Rao, Iruku Vidya Narasimha Yogesh, Jnaneswari Guri, Kakanisri Prabhasa, M.B.Lakshmi Samyuktha, Maddala Vignesh, Mudidapu Divakar, Naveen Tungana, Nitisha Gudivaka, Pilla Alivelu Sesivadana, Ravi Teja, Sangeeta Kodimyala, Sravani Gudisitti, Vijaysri Yerneni

Borra Niranjan, Chekuri Deepthi Sri, Chinna Rao, Iruku Vidya Narasimha Yogesh, Jnaneswari Guri, Kakanisri Prabhasa, M.B.Lakshmi Samyuktha, Maddala Vignesh, Mudidapu Divakar, Naveen Tungana, Nitisha Gudivaka, Pilla Alivelu Sesivadana, Ravi Teja, Sangeeta Kodimyala, Sravani Gudisitti, Vijaysri Yerneni