Harish GV, Mark Mathew, Mayura SP

College of Fine Arts, Karnataka Chitrakala Parishath, Bengaluru

Bharath Mudakappa Laddiyavar
Department of Visual Arts, Bangalore University

V-Bhinna. 2021. Mixed Media (Graphic Novel)